Sertifikalar

İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun olarak yapılan tarımsal faaliyetler; T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların kontrol ve denetiminde gerçekleştirilmekte ve iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretildiği anlaşılan ürünler sertifikalandırılmaktadır.

GLOBAL G.A.P. prensipleri, gıda güvenliği konusunda; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), entegre mücadele (IPM) ve entegre bitki yetiştiriciliği (ICM) ilkelerini esas alarak; ürünü tüketecek insanı, çevreyi, üretimde çalışan işçilerin hak ve refahını ve üreticinin kârını bir arada gözeten ilkeler dizinidir. Şeffaf bir izlenebilirlik, mutlak koşuldur. Yani, toprak hazırlığından başlayarak yetiştiricilik sırasındaki tüm faaliyetleri ve ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde kayıt tutulur.

Bu sertifika ile; ürünlerin insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve üretimin yapıldığı ülkenin tarım mevzuatına uygun olarak yetiştirildiği belgelenmiş olur.